ใครสามารถไปคริสตจักรได้

ทุกคนสามารถมาได้  คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนหรือเสียค่าใช้จ่ายหรือรู้วิธีของศาสนาครสิต์ หากคุณต้องการคุณก็สามารถมาดูได้ เรายินดีต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยากจน หรือร่ำรวย หนุ่มสาว หรือแก่