วุฒิบัตร ศาสนาศาสตร์ BTh.

BTh เป็นปริญญาตรีที่เน้นถึงศาสนศาสตร์ ที่ถูกเตรียนคนมาเรียนเพื่อรับใช้พระเจ้า

คนที่อยากเรียนสมควรมีรากฐานในพระคัมภีร์แล้ว  ท่านสามารถเรียนโดยสองทางคือ  ออนไลน์ และโดยโมดูล

ราคาการเรียน อย่างฟรี คนเรียนจะเสียแค่ค่าหนังสือเอง

คนที่สนใจเรียน BTh สมควรสมัครเรียน หรืออ่านนี้ต่อไปเพื่อได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น

เข้าชั้นเรียนในตารางเรียนของท่าน
การปรับสมดุลความสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการทำงานและกระทรวงเป็นเรื่องท้าทายและไม่มีใครรู้ว่าตารางงานของท่านดีกว่าท่านเอง เป็นเจ้าของและรับผิดชอบ ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกเวลาในช่วงเย็นวันธรรมดาตอนเช้าวันสุดสัปดาห์หรือชุดค่าผสมบางอย่างให้ตัดสินใจว่าช่วงเวลาใดที่ดีที่สุดสำหรับท่าน และเริ่มบรรลุเป้าหมายและเพิ่มพูนความเชื่อของท่านให้ลึกขึ้น

เพิ่มพูนความรู้ของท่านโดยไม่ลดทอนความเชื่อมั่นของท่าน

Image result for Bible on Desk
ท่านสามารถได้รับการศึกษาพระคัมภีร์แบบพิเศษและคุณภาพสูงทางออนไลน์จากสถาบันที่ยึดหลักคำสอนของศาสนาและการรักษาพระคัมภีร์เอาไว้ซึ่งสอนการแยกตัวและความศักดิ์สิทธิ์ส่วนบุคคลและยึดถือความสำคัญของการนำคนมารู้จักพระเยซูและเป็นสาวก

หลักสูตรปริญญาตรี ศาสนศาสตร์ BTh ควรเสริมสร้างความมั่นใจในพระคัมภีร์ของท่านไม่ใช่การทำให้เจือจางพวกเขา

เข้าชั้นเรียนในตารางเรียนของท่าน

Image result for computer at home

การปรับสมดุลความสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการทำงานและกระทรวงเป็นเรื่องท้าทายและไม่มีใครรู้ว่าตารางงานของท่านดีกว่าท่านเอง เป็นเจ้าของและรับผิดชอบ ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกเวลาในช่วงเย็นวันธรรมดาตอนเช้าวันสุดสัปดาห์หรือชุดค่าผสมบางอย่างให้ตัดสินใจว่าช่วงเวลาใดที่ดีที่สุดสำหรับท่าน และเริ่มบรรลุเป้าหมายและเพิ่มพูนความเชื่อของท่านให้ลึกขึ้น