ขันแก้วเป็นพยานชีวิต

https://youtu.be/6HdMWWG80BQ