คริสตจักรแบ๊พติสต์ชีวิตใหม่อยู่ที่ไหน

คริสตจักรแบ๊พติสต์ชีวิตใหม่อยู่ติดถนน เชียงใหม่-หางดง ระหว่าว กาดฝรั่งและวัดสวรรณประดิษฐ์