คริสตจักรเป็นเพื่อเด็กเท่านั้นหรือ

ไม่เลย!

ลายคนยังคิดว่าคริสตจักรของเราเป็นเพื่อเฉพาะเด็กๆ แต่จริงๆคริสตจักรจะมีประโยชน์ต่อทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมคริสตจักรของเราเป็นผู้ใหญ่ อายุ 20-60 ปี เราจะมีบริการดูแลเด็ก สำ˝ˇหรับบุตรหลาน ของคุณ ที่มานมัสการอายุน้อยกว่า 6ปีเพื่อให้คุณสามารถรับฟังคำ˝ˇเทศนาโดยอย่างดีที่ไม่ต้องฟุ้งซ่านบุตรของท่านจะได้รับการดูแลโดยที่มีคุณภาพ ที่จะมีเกมส์และการสอนเรื่องราวจากพระคัมภีร์