การนมัสการเป็นอย่างไร

การนมัสการของเราอาจจะไม่เหมือนอย่างที่คุณได้เห็นมาก่อน เมื่อการนมัสการเริ่มต้น ทุกท่านจะพร้อมกันในห้องประชุมด้วย และปิดโทรศัพท์มือถือไว้ เราจะเริ่มนมัสการด้วย การร้องเพลงหลายเพลง ท่านไม่จำ˝ˇเป็นต้องรู้จักเพลง เราจะมีบทแพลงเป็นสไลด์ คุณสามารถเลือกที่จะร้องตามหรือไม่ร้องตามก็ได้ หลังจากนั้นเราจะให้คนคริสเตียนมีโอกาสถวายทรัพย์ คุณไม่จำ˝ˇเป็นต้องถวายอะไรเลย คุณเป็นแขกของเราและไม่จำเป็นต้องถวายอะไร หลังจากการเสร็จแล้วผู้นำ˝ˇคริสตจักรจะมาแบ่งบันพระวจนะของพระเจ้าให้ทุกคนฟังในภาษาไทย บทเรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อจิตใจและ ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมเข้าใจได้ หลังจากนมัสการเสร็จแล้วเราก็จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ขอเชิญคุณร่วมรับประทานอาหารกับเรา และมีโอกาสสนทนากับพี่น้อง ในคริสตจักร โดยปกติประชุมนมัสการจะเริ่ม 10:30 น. และสิ้นสุดในเวลาประมาณเที่ยงวัน