ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชีวิตใหม่

สวัสดีครับผมในพระนามของพระเยซ

ข้าพเจ้าชื่อไมเคิล เฟดเดิอริค ชื่อเล่น ไมค์, ผู้นำของคริสตจักรแบ๊บติสต์ ชีวิตใหม่ คุณได้รับแผ่น พับเชิญ ให้คุณเข้าร่วมใน การนมัสการ ที่คริสตจักร ของเรา ข้าพเจ้า ถือว่าเรา จะรับเกียรติอย่างยิ่งมาก ถ้าหากว่าท่านมาเยี่ยมคริสตจักรแบ๊บตืสต์ชีวิตใหม่ คริสตจักรของเราได้
ประกอบด้วยคนปกติซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยของสถานะทาง
สังคมมากมายที่มาร่วมกันเพื่อ
นมัสการพระเจ้าผู้สร้างทั้งหมด โปรดอ่านข้อมูล ในส่วนคำถาม หากคุณมีคำถามใดๆ คริสตจักรของเราได้รับข้อความดังต่อไปคุณเป็น แขกพิเศษ ของเรา

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

 

อ. ไมเคิล เฟดเดิอริค
ศิษยาภิบาลในคริสตจักรแบ๊บติสต์ชีวิตใหม่

สร้างชีวิตใหม่บนพระคัมของพระเจ้า